یه راه هوشمندانه برای
مدیریت اینستاگرام

با اینستاباکس در وقت و هزینه تون صرفه جویی کنید و آسون تر از همیشه اینستاگرامتون رو مدیریت کنید.

همین حالا "رایگان" شروع کن * 7 روز استفاده رایگان

بسته های عضویت یژه

30,000 تومان/ماهیانه
آلفا
سالیانه: 300,000 تومان
60,000 تومان تومان ارزانتر
یک حساب اینستاگرام
امکان ارسال پست:
عکس, ویدئو,
استوری (فقط عکس),
آلبوم (فقط عکس)
فضای ابری:
غیر فعال
ابزارک ها
AF AU
پشتیبانی از Spintax
فضای ذخیره سازی: 150MB
70,000 تومان/ماهیانه
بتا
سالیانه: 700,000 تومان
140,000 تومان تومان ارزانتر
تا 3 حساب اینستاگرام
امکان ارسال پست:
عکس, ویدئو,
استوری (عکس+ویدئو),
آلبوم (عکس+ویدئو)
فضای ابری:
ابزارک ها
AF AU
پشتیبانی از Spintax
فضای ذخیره سازی: 250MB
200,000 تومان/ماهیانه
گاما
سالیانه: 2,000,000 تومان
400,000 تومان تومان ارزانتر
حساب اینستاگرام نامحدود
امکان ارسال پست:
عکس, ویدئو,
استوری (عکس+ویدئو),
آلبوم (عکس+ویدئو)
فضای ابری:
ابزارک ها
AF AU
پشتیبانی از Spintax
فضای ذخیره سازی: 300MB